Usługi żeglugowe

Świadczymy kompleksowe usługi na styku lądu i morza na rzecz armatorów morskich oraz gestorów ładunków.

Nasza Agencja Portowa obsługuje kilkaset zawinięć rocznie, w tym do głównych grup tonażowych należą: kontenerowce, tankowce, statki i konstrukcje w trakcie remontów stoczniowych, statki pasażerskie, okręty wojenne i inne.

W obrębie działalności żeglugowej świadczymy usługi maklera morskiego, w szczególności w zakresie czarterowania statków pod przewozy ładunków suchych masowych w relacjach światowych. Pośredniczymy w zawieraniu umów na podróże pojedyncze, czartery na czas i kontrakty przewozowe.

Poprzez firmy z Grupy Inter Marine  oraz partnerów biznesowych możemy zaoferować kompleksową realizację usług:

  • spedycja i logistyka
  • agencja linowa
  • magazynowanie
  • transport i zakwaterowanie
  • odprawy celne
  • aranżacja dostaw i zaopatrzenia
  • opieka medyczna